joanna wajsnis adwokat

obszary praktyki

Spory sądowe

[Prowadzimy sprawy przed sądami wszystkich instancji, zarówno na etapie wstępnym jak i w trakcie trwania postępowania sądowego. Zapewniamy naszym klientom reprezentację w sądach oraz kompleksową obsługę prowadzonych spraw. Dla Państwa komfortu przejmujemy obowiązki związane z prowadzeniem sprawy oraz wykonywaniem zobowiązań sądu, które może wykonywać profesjonalny pełnomocnik. Bierzemy udział w mediacji sądowej oraz w zawieraniu ugod sądowych. Priorytetem jest dla nas aby wszelkie sprawy sądowe były dla klienta jak najmniej dolegliwe]

 

Prawo cywilne

[Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności sprawy o zapłatę, wypłatę należnego odszkodowania, sprawy związane z nieruchomościami oraz sprawy spadkowe. Zajmujemy się prowadzeniem spraw zarówno na etapie sądowym jak i poza sądowym]

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze 

[Reprezentujemy strony w sprawach związanych z rozwiązaniem małżeństwa, opieką nad dziećmi, alimentami, ustanowieniem rozdzielności majątkowej czy też podziałem majątku wspólnego. W sprawach rodzinnych wykazujemy się szczególnym zrozumieniem dla trudnej sytuacji klienta i reprezentujemy jego interesy w taki sposób, aby uczestnictwo w sporze było jak najmniej dolegliwe zarówno dla samej strony jak i relacji rodzinnych]

 

Prawo ubezpieczeń społecznych 

[Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie odwołań od decyzji ZUS dotyczących przyznania prawa do renty, emerytury czy ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy oraz wypłaty zasiłku macierzyńskiego ]

 

Prawo It oraz prawo internetowe 

[Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem internetowym w szczególności związanym z procedurą i wymaganiami dotyczącymi tworzenia stron oraz portali internetowych. Przygotowujemy dla klientów regulaminy oraz wszelkie inne dokumenty związane z ochroną praw konsumentów, ochroną danych osobowych czy polityką prywatności, co do których posiadania zobowiązane są podmioty funkcjonujące w Internecie. Kancelaria obsługuje również podmioty zajmujące się branżą IT, w szczególności zwracając uwagę na ochronę praw autorskich oraz związane z tym zagrożenia]

 

Prawo upadłościowe 

[Prowadzimy sprawy z zakresu prawa upadłościowego, w szczególności w zakresie przygotowania wniosku o upadłość przedsiębiorcy, a także konsumenta oraz reprezentacji w postępowaniu upadłościowym. Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w celu wyegzekwowania świadczeń należnych od upadłego podmiotu]

 

Prawo pracy

[Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy, w szczególności związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, a także wyegzekwowaniem należnego wynagrodzenia i sprostowaniem świadectwa pracy]

 

Prawo handlowe i gospodarcze 

[Reprezentujemy podmioty w sprawach gospodarczych, w szczególności dotyczące zapłaty należnego wynagrodzenia, nieprawidłowego wykonania umowy czy wyegzekwowania należności po dokonaniu likwidacji spółek prawa handlowego. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawa handlowego oraz związane z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego. Zajmujemy się przygotowaniem oraz opiniowaniem umów, regulaminów, statutów oraz innych wewnętrznych dokumentów]

 

Prawo konkurencji

[Prowadzimy sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji]

 

Prawo administracyjne 

[Zajmujemy się sprawami administracyjnymi zarówno w postępowaniu przed organami administracyjnymi jak i na etapie sądowym.]

Google Analytics is a web analysis service provided by Google. Google utilizes the data collected to track and examine the use of wajsnis.pl, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.

Google may use the data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

Personal data collected: Cookie and Usage Data. Place of processing: USA. Find Google's privacy policy here.